Dorpsplatform Nieuwaal

Gemeente Zaltbommel

Share

 

Wat doet het platform ?

We zijn een neutraal (niet politiek) orgaan. We trachten een brug te slaan tussen bewoners van het dorp en andere partijen.

Als schakel tussen de inwoners van Nieuwaal en het bestuur van de Gemeente Zaltbommel, wil het Dorpsplatform Nieuwaal, zonder politiek stelling te nemen, de in ons dorp levende wensen en verlangens over leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang, inventariseren en aan de orde stellen bij de gemeente.
Vanzelfsprekend kan iedereen met klachten, wensen, plannen en ideeën bij het platform terecht.

Het bestuur, dat van gemeentewege de beschikking heeft gekregen over een bescheiden budget voor administratieve ondersteuning, zal minimaal elk kwartaal bijeen komen om te zien welke concrete stappen gezet kunnen worden.

Het bestuur stelt zich voor op gezette tijden verslag te doen van de leefbaarheidkwesties die het heeft geconstateerd, of die het ter ore is gekomen. Indien nodig en gewenst zullen er ook bijeenkomsten worden belegd.

De informatievoorziening zal via deze website en via een huis-aan-huis nieuwsbrief bij de inwoners bekend worden gemaakt.