De Sociale Kaart van Nieuwaal

 

Wat is een sociale kaart?

 

Een sociale kaart geeft informatie over instellingen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening. Deze instellingen kunnen zowel landelijk als regionaal of plaatselijk werken. Het is handig om te weten welke voorzieningen er bij je in de buurt zijn.

 

De sociale kaart kun je op verschillende manieren gebruiken:

 1. Doorverwijzen
  Het word steeds belangrijker om zorg te dragen voor jou buurt. Als je zelf hulp nodig hebt, een passende activiteit zoekt of een ander wil helpen is het fijn om de sociale kaart te raadplegen.  Een sociale kaart helpt je daarbij doordat het een overzicht geeft van organisaties en instellingen waar bij je kunt aankloppen met jou zorgvraag, of behoefte.

2.    Inspringen op gaten in het zorgaanbod

Een sociale kaart geeft inzicht in wat er aan hulp geboden wordt. Daarmee wordt ook zichtbaar wat er (nog) niet gebeurd en dus blijft liggen. Een goed beeld daarvan krijg je door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren in je buurt of door het lezen van huis-aan-huis bladen.
Als je zicht hebt op wat er nog mist, kun je als dorpsplatform en  gemeente daar vervolgens mee aan de slag. Je kunt natuurlijk niet overal op inspringen, maar wel doorverwijzen

3.    Samenwerken

Een sociale kaart geeft inzicht in welke kerken, organisaties en instellingen actief zijn. Deze informatie kan aanleiding zijn om de handen ineen te slaan en op concrete punten samen te werken. Samen sta je sterker en het bundelen van krachten, middelen, kennis en ervaring leidt tot een effectievere inzet in je eigen plaats.

Een combinatie van deze redenen is natuurlijk ook goed mogelijk.

 

 

Hoe is deze een sociale kaart samengesteld?

Er zijn diverse informatiebronnen die gebruikt zijn voor het maken van de sociale kaart:

 

·         De Stadsgids of gemeentegids: In de stadsgids of gemeentegids staan alle voorzieningen en instellingen die er zijn in die stad, dorp of gemeente. Gebruikelijk is dat steden en dorpen elk jaar een nieuwe gids uitgeven, die dan op internet wordt geplaatst of huis aan huis wordt bezorgd. Op de website van de plaatselijke gemeente vind je meer informatie.

·         Op internet kun je zeer veel informatie vinden. Enkele nuttige websites zijn:

·         Telefoonboek of gouden gids (ook online via www.detelefoongids.nl).

·         Kerken in de omgeving

·         NPV

·         Ouderenbond Gameren

·         Ons Trefpunt Nieuwaal

·         School “Christelijke Basisschool de Regenboog”

·         De gevonden informatie kun je in een schema zetten, zodat je in één oogopslag de gegevens kunt vinden. Periodiek kun je het schema langslopen om te zorgen dat de gegevens actueel blijven.

·         Buurtzorg Jong Zaltbommel Pand 9

 

 

Welke hulp is nodig

Wie biedt het aan

Adresgegevens /

Bereikbaarheid

Acute medische hulp

 

 • Huisarts (0418-561565)

 

 

 • Huisartsenpost (0900-8860)

 

 

 • Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis

Praktijk de Peperstoep – Gameren

 

 

Van Heemstraweg-West 11

5301 PA Zaltbommel

 

 

073-5532700

Henri Dunantstraat 1

5223 GZ  's-Hertogenbosch

 

Activiteiten overzicht

 • Ouderenorganisaties, Voor als je een onbezonnen dagje weg wilt.
 • -          De Zonnenbloem

Contact persoon:  Corrie Blom, Nieuwaal

 

 • Sjors Sportief, Activiteiten voor kinderen die gesteund worden door Gemeente Zaltbommel

 

 

 • Ons Trefpunt Nieuwaal
 • -          Klaverjas,
 • -          Biljarten,
 • -          Schaken

 

 • Kerkelijke activiteiten vanuit Hersteld Hervormde Kerk Nieuwaal

Totaal overzicht op:

www.dorpsplatformnieuwaal.nl

 

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bij Christelijke Basisschool de Regenboog in Nieuwaal

(0418 561614)

 

 

Informatie via Alex de Graaf

0418 - 561090

www.onstrefpunt.nl

 

 

Informatie via kerkenraad Nieuwaal,Telefoonnummer:0418-561575

 

 

 

 

Dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Activiteitencentrum

www.wielewaal.n

www.prezzent.nl

www.cjgzaltbommel.nl

www.cello-zorg.nl

 

BSO

 • Kinderopvang de Jutter

 

 

 

 

 • Kinderdagverblijf Het Schansje

0418561176

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Arthur van der Schans

Krangstraat 6

5301 LG BRUCHEM

0418-642936

Dagbehandeling (dementie)

 • Verpleeghuis

 

www.slotgameren.nl

0418-561451

 

www.wielewaal.nl

0418-570570

 

Dagopvang

 • Gecoördineerd ouderenwerk
 • Vrijwilligersorganisatie

-          Jacomien de Bruin

www.welzijnbommelerwaard.nl

 

-           Corrie Blom, Nieuwaal

-          Jerry Lenoir Sportcoach

 

 

Financiële hulp

 • Diaconie
 • Noodfonds
 • Kredietbank
 • Voedselbank
 • Kledingbank
 • Speelgoedbank
 • Schuldhulpmaatje

-          Kerkenraden

-          Gemeente Zaltbommel

GGD

 • Ellen van Elst, Jeugdarts
 • Mieke van der Donk, Assistente
 • Angret Finhammer, logopedist
 • Anneloes van Tintelen, jeugdverpleegkundige

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Huishoudelijke hulp

 • Thuiszorgorganisatie

Buurtzorg Zaltbommel

06 - 23460077

Hulp bij administratie

 • Algemeen maatschappelijk werk

Zorgservicebureau

Joke, 0610110822

Jeugdzorg

 

 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Buurtzorg Jong

Buurtzorg Jong

06 20744148

Nacht en weekendopname

 • Verzorgingshuis
 • Logeerhuis

T’Slot Gameren

 

Oppashulp

 • Oppascentrale

U kunt contact opnemen met de oppas centrale.

Een oproep plaatsen via Facebook en bij de plaatselijke supermarkten kan ook heel goed helpen.

Ouderenwerk

 • Maaltijddiensten
 • Alarmering
 • Informatie, advies en ondersteuning
 • Gecoördineerd ouderenwerk
 • Steunpunt mantelzorg
 • NPV

 

Palliatieve Zorg

 • Thuiszorg
 • Vrijwilligersorganisatie
 • Hospicezorg

 

Praktische thuishulp

 

 • Vrijwilligersorganisatie
 • Present
 • HiP

 

Psychiatrische hulp

 

 • RIAGG / Eleos
 • Psychiatrische instelling

 

Psychosociale hulp

 • Emotionele problemen
 • Bemiddeling bij instanties
 • Cursussen en gespreksgroepen
 • Invullen formulieren
 • Bemiddelen bij instanties
 • Advies over opvoeden
 • Begeleiding bij ontslag en opname
 • Advisering over de omgang met en de verzorging van familieleden met psychiatrische problemen

 

 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Gespecialiseerd maatschappelijk werk
 • Landelijke organisatie
 • MEE
 • RIAGG / Eleos
 • Eerstelijns psycholoog

 

 

Woningaanpassing

 • Gemeente
 • Woningbouwvereniging